Inname

Grondbank Sneek BV is uw partner voor een verantwoorde afvoer van grond. De wet- en regelgeving voor grondstromen is complex. Grondbank Sneek BV kent alle procedures en is in bezit van het vereiste BRL 9335 certificaat.

algemene voorwaarden

Het inname proces van Grondbank Sneek BV gaat als volgt:

Stap 1: Aanvraag
De klant heeft overtollige grond en wil deze afvoeren. De klant vraag een offerte op bij Grondbank Sneek BV, indien de offerte akkoord is wordt deze getekend retour gestuurd naar info@grondbanksneek.nl

Stap 2: Grond leveren/ophalen/transporteren & opslaan
De klant ontvangt een afvalstroomnummer en kan de grond afvoeren naar Grondbank Sneek BV.

Stap 3: Keuren
Na beoordeling wordt de grond verzameld in een 100 ton depot. Na een indicatieve keuring en daarna een definitieve keuring wordt de grond gekwalificeerd t.b.v. hergebruik (klasse AW/Wonen & Industrie).

Stap 4: Grond verkopen
Na stap 3 wordt de grond verhandeld naar de diverse klanten conform wet en regelgeving.

Meer weten over de Grondbank?

Diensten

Zowel inname als
verkoop van grond

Na aanmelden gelijk van
uw overtollige grond af