Snel van
uw grond af?

Snel van
uw grond af?

Grond innemen, keuren, opslaan
en hergebruiken

Bij diverse projecten komt veelvuldig grond vrij die niet op locatie kan worden hergebruikt. Deze grond is meestal niet gekeurd en mag men niet zomaar elders toepassen. Grondbank Sneek neemt deze partijen grond in onder BRL9335 certificaat. Deze partijen grond worden geselecteerd, opgeslagen en gekeurd. Daarna wordt deze grond hergebruikt voor diverse doeleinden.

Zowel inname als
verkoop van grond

Na aanmelden gelijk van
uw overtollige grond af

Waarmee kunnen we u helpen?

We helpen u graag snel verder!

Kwaliteitseisen en
voorwaarden

  • De aangeboden grond is vrij van verontreinigingen zoals (asbest, PAK, zware metalen e.d.)
  • De aangeboden grond is vrij van invasieve plantensoorten (exoten) zoals; Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw, e.d.
  • De aangeboden grond is vrij van bodemvreemd materiaal
    (bijv. puin, plastic, groenafval, hout, enz.)
  • De aangeboden grond is onverdacht en komt uit een gebied dat maximaal klasse “industrie” heeft.
  • Partijen niet in overeenstemming met bovenstaande worden niet geaccepteerd of wordt op (meer) kosten van de ontdoener gesorteerd of afgevoerd.