Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake de levering van diensten en het verrichten van werkzaamheden, door Grondbank Sneek B.V. te Sneek ingeschreven n het handelsregister van de KvK onder Nummer 76110249, hierna te noemen Grondbank Sneek BV.

  1. Iedere Aanbieder, zijnde een persoon, bedrijf of instelling die Afvalstoffen aan de grondbanklocatie van Grondbank Sneek BV aan de Wagenmakersstraat te Sneek 18, hierna: de Locatie aanbiedt, accepteert onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, de inhoud van AP04 (Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen) alsmede “Protocol 9335-1 Milieuhygienische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit” (zie: https://www.sikb.nl/richtlijnen) op de overeenkomst(en) die voortvloei(t)(en) uit het aanbieden van de Afvalstoffen door Aanbieder aan Grondbank Sneek B.V., tenzij hiervan tussen Grondbank Sneek BV en Aanbieder schriftelijk afwijkend nader is overeengekomen.